Pobočka Praha:
Varšavská 715/36
120 00 Praha - Vinohrady
Czech republic

Tel.: +420 728 618 673
Tel.: +420 603 207 285
Tel.: +420 604 355 061

Certifikát

Nabídka služeb

firma E.H security system Vám nabízí
• činnost zajišťovaná preventivní požární hlídkou
• výkon strážní služby v průmyslových, hospodářských, soukromých objektech
   kulturních a sportovních areálech, úřadech a institucích
• bezpečnostní analýza v oblasti ochrany majetku a osob včetně následné eliminace rizik
   na zbytkovou úroveň
• bezpečnostní prohlídky prostor a objektů
• PCO - pult centralizované ochrany
• ostraha při přepravě peněz, cenností či jiného majetku
• zajištění osobní ochrany a vymezených zájmů
• úklidové práce


Všechny nabízené služby jsou vždy prováděny v souladu s platnou legislativou.

Nabízíme ostrahu průmyslových objektů a zón. Do těchto prostor nabízíme jak
fyzickou ostrahu, tak kamerové systémy i připojení na pult Centralizované Ochrany.
V této oblasti máme bohaté zkušenosti, které jsme čerpali přímo ze zdárného
zabezpečení konkrétních objektů.

Do této kategorie spadá ochrana soukromých objektů a rezidencí, které obsazujeme kvalifikovanými pracovníky. Objekty je možno osadit kamerovými systémy
i elektronickým zabezpečením. Taktéž zajistíme převozy cenin či doprovod při jejich
přepravě.

Nabízíme nejen ochranu jednotlivců vyškolenými bodyguardy, ale zajišťujeme i
ochranu skupin čítajících větší množství osob. Zajišťujeme ostrahu na společenských i
sportovních akcích.

Úklidové práce - celkové zajištění od nevýrobních činností.


Firma E.H securiry system zajišťující ostrahu majetku a osob vychází z poskytování služeb
ze specifických požadavků jednotlivých klientů a z platné bezpečnostní legislativy. Je v rámci svého předmětu pojištěna z odpovědnosti za škodu u České pojišťovny a.s. Kvalitní základnu tvoří lidské zdroje , jež v předchozích činnostech působily nebo
i nadále působí v obchodních oblastech jako profesionálové.


Činnost zajišťovaná preventivní požární hlídkou dle §13, odst. 1 písm. c) zákona č.
133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/01 Sb. o požární prevenci
a z posouzení požárního nebezpečí zajišťují činnosti požární hlídky 1+3 zaměstnanci
nepřetržitě po dobu 24 hodin - u budov se zvýšeným požárním nebezpečím.

Jedná se o následující činnosti:
1)    dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně v objektu v rozsahu povinností preventisty požární ochrany
2)    průběžná preventivní činnost v prostorách objektu. V mimopracovní době v intervalu 6 hodin nepřetržitě
3)    požární asistence a následný dohled při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím
dle směrnic provádění těchto činností
4)    požární asistence při akcích na víceúčelových sálech a v ostatních částech objektů,
při kterých se účastní větší počet osob
5)    zajištění požární prevence dle platných právních předpisů o požární ochraně

6)    v případě vzniku požáru zajištění okamžitého profesionálního hasičského zásahu
dle dokumentace PO včetně úkolů při evakuaci
7)    v době rekonstrukčních prací zajistit zvýšenou nepřetržitou preventivní činnost v těch
částech a podlažích budov, kde je z tohoto důvodu dočasně sníženo zajištění požární ochrany nefunkčním požárně
bezpečnostním zařízením (sprinklery, EPS).